HOTLINE: 0942-888-178

Phúc Land chia sẻ cách mua đất giấy viết tay vẫn được cấp sổ đỏ

Nghị định 01 cho phép những trường hợp người dân mua bán nhà đất bằng giấy tờ tay trong thời gian từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/1/2008 được hợp thức hóa và được cấp giấy chứng nhận (hay còn gọi là “sổ đỏ”).