HOTLINE: 0939-928-123

Tân Lân Residence tung chính sách hỗ trợ khách hàng mùa Covid

Nhằm chia sẻ với khách hàng trước diễn biến khó lường của dịch Covid 19, chủ đầu tư Phúc Land đã quyết định ban hành chính sách bán hàng đặc biệt. Trong đó có nội dung giãn tiến độ thanh toán.