HOTLINE: 0817-475-475

Theo quy định của luật đất đai các loại đất được quy định như thế nào?

Đất đai được phân thành những loại nào ? Đất thổ cư, đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất vườn, đất lâm nghiệp ... có phải là các loại đất không ? và một số quy định của pháp luật đất đai sẽ được phân tích cụ thể: