HOTLINE: 0939-928-123

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN PHÍA TÂY HƯỞNG LỢI TỪ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC

Nhà Nước thúc đẩy triển khai cơ sở hạ tầng giao thông ở phía Tây khu vực Long An, hoàn thành và đưa vào đồng bộ với các tuyến đường bộ Cao Tốc để phát triển tiềm năng của bất động sản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.