HOTLINE: 0817-475-475

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở mới nhất 2021

Người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở thì cần đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 52 và 57 Luật Đất đai 2013.