HOTLINE: 0817-475-475

TP.HCM: Chuyển Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh lên quận trước năm 2025

Các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè của TP.HCM sẽ được chuyển thành quận trong giai đoạn 2021-2025. Hai huyện Củ Chi và Cần Giờ sẽ lên quận trong giai đoạn 2025-2030.